ساعت :

23:04

تاریخ :

30 تیر 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

خرید یک دستگاه قیرپاش اتومات باظرفیت ۵۰۰۰ لیتر با اعتبار ۵میلیارد ریال