ساعت :

19:15

تاریخ :

10 خرداد 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

سنگ فرش،موزاییک فرش، لوله گذاری ونصب بولارد در خیابان مدرس به مساحت 1900مترمربع