ساعت :

13:00

تاریخ :

7 خرداد 1402

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

سنگ فرش،موزاییک فرش، لوله گذاری ونصب بولارد در خیابان مدرس به مساحت 1900مترمربع